ЗДРАВНИ НОВИНИ

ЗДРАВЕ Headline Animator

80% от българите търсят помощ при психиатър само в краен случай

zdrave.net, Невена Попова

По данни от приключилото национално представително епидемиологично проучване EPIBUL, 12,4% от хората в страната са преживели често психично разстройство през последните 12 месеца. От засегнатите 7,6% са страдали от тревожни разстройства; 2,8% - от разстройства на настроението; 1,2% - от разстройства, възникнали вследствие злоупотреба с вещества и 0,8% - от разстройства в контрола на нервните импулси.

Тези цифри оповестиха на специална пресконференция експерти на Националния център по опазване на общественото здраве в навечерието на 10 октомври – Световния ден на психичното здраве. Не са малко обезпокоителните тенденции, които се очертават след анализ на данните, получени от EPIBUL. На първо място следва да се направят изводи от факта, че близо 80% от българите не търсят консултация и помощ, докато състоянието им не се влоши до крайност, алармират специалистите и добавят, че това поведение крие много рискове както за болните и семействата им, така и за обществото. От останалите 20% преобладаващата част – повече от 16% - търсят помощ от общопрактикуващия лекар, 3% се обръщат директно към психиатър и само незначителен брой нуждаещи се отиват при психолог. Всекидневният стрес е основна причина за високия ръст на психичните разстройства и това трябва да се има предвид, когато се работи над създаването на подходи за превенция.

Множество актуални проблеми на психиатричната помощ у нас се обсъждат днес в рамките на еднодневна национална конференция, организирана от МЗ и НЦООЗ. Сред тях са новите количествени и качествени индикатори за работата на психиатричните служби, особеностите на интегрирането на психичното здраве като компонент на общата медицинска практика, въвеждането на информационна система за електронно документиране в сферата на психиатричното обслужване и др. Подчертано бе, че се работи активно по проекти, свързани с психиатричното обучение на общопрактикуващите лекари. Те проявяват интерес и в тази посока напредъкът е реален. Успех е също така изграждането на дневни центрове за психично-здравни услуги съвместно с Агенцията за социално подпомагане, въвеждането на мобилната психиатрия като израз на стремежа за извеждане на психично-здравната услуга в общността, разполагането на психиатрични отделения в общата болница като част от общата медицинска служба, което се оценява като стъпка напред по пътя към деинституционализирането на психиатрията и дестигматизацията на обществото. Тревога сред специалистите обаче буди фактът, че за тази година няма финансиране по Националната програма и Плана за действие в областта на психичното здраве (2006-2012 г.), а това обрича на застой много дейности и инициативи, което не би трябвало да се допуска.

Няма коментари: