ЗДРАВНИ НОВИНИ

ЗДРАВЕ Headline Animator

Съдиите - жертви на професионален стрес..


Съдиите в България са изправени пред редица стресогенни фактори, сочи изследване, направено по проект, финансиран от оперативна програма "Административен капацитет". Сред причинителите на стреса при съдиите са обемът на делата, асиметрията в разпределението им и неритмичността на трудовото натоварване. Според специалистите други фактори са натискът за вземане на важни решения в неблагоприятна психо-социална атмосфера и изолация.

Изследването установява, че както и колегите си в Европейския съюз и САЩ българските съдии са все по-стресирани от делата, които привличат голямо обществено и медийно внимание. Зле им влияят и делата за убийства, изнасилвания, престъпления срещу деца или други, извършени по особено жесток начин.

Продължителността на даден процес и прекъсванията са сериозен източник на хронично напрежение и могат да доведат до срив. Изследването е установило, че съдиите нямат развит имунитет и програми за овладяването на последствията от хроничния професионален стрес. Затова авторите му препоръчват данните да се предоставят незабавно за обсъждане на Съюза на съдиите и да се изработи план за справяне на магистратите със стреса.

Няма коментари: