ЗДРАВНИ НОВИНИ

ЗДРАВЕ Headline Animator

Женените хора по-успешно се преборват с рака..


Женените хора имат най-големи шансове да оцелеят от раково заболяване, а тези, които претърпяват раздяла - най-влошени, съобщи Би Би Си, позовавайки се на ново статистическо проучване. В своето наблюдение изследователи от Индиана, САЩ, са обхванали 3,8 милиона души с диагностицирано онкологично заболяване през периода 1973 - 2004 година. Така установиха, че женените хора имат 65% шанс да живеят поне 5 години след появата на заболяването, докато при живеещите разделени този показател е 45%.

Изводът е, че най-вероятно стресът от раздялата с партньора влияе неблагоприятно върху съпротивителните способности на организма. Предишни проучвания също са изследвали влиянието на брака върху изхода на заболяванията. При много от тях е регистриран положителен ефект, като, според експертите, любовта и подкрепата на партньора силно спомагат за преборвани с болестите. Тази теория бе потвърдена и от цитираното вече проучване.

Учените са мониторирали 5- и 10-годишният период на оцеляване на раково болни хора според семейното им положение: женени, овдовели, разведени, никога не минавали под венчило и такива, които са в процес на раздяла при поставянето на диагнозата. Женените демонстрират най-благоприятен изход на заболяването, следвани от неженените, разведените и овдовелите.

Недвусмислено станало ясно, че най-уязвими за рака се оказали хората, намиращи се в процес на раздяла с партньора си. Изследователката д-р Гуен Спрен дори допуска, че е целесъобразно състоянието на връзката на пациента да се взема предвид при определянето на приоритетите за медицинска намеса. Според нея хората от последната група трябва да бъдат категоризирани като по-рискова за онкологични заболявания част от населението. "Идентифицирането на стреса, зависим от връзката, както и рано поставената диагноза, могат да обосноват и ранна интервенция, като силно ще повишат възможността за оцеляване от рака" - каза тя, но предупреди, че са нужни още проучвания.

Ето и резултатите за различните изследвани групи:

- Женени: 63% живеят поне 5 години, 58% живеят поне още 10 години;
- Никога не встъпвали в брак - съответно 57% и 52%;
- Разведени - 52% и 46%;
- Овдовели - 47% и 41%;
- В процес на раздяла с партньора - 45% и 37%.

Няма коментари: