ЗДРАВНИ НОВИНИ

ЗДРАВЕ Headline Animator

Апарат измерва колко пушим

Апарат показва дали пушачът намалява цигарите. Той работи в кабинета за отказване от пушенето в Столичната регионална здравна инспекция. Машината тества остатъчните количества въглероден оксид в белия дроб.

„Всички дишаме въглероден оксид. Той попада във въздуха чрез различните замърсители - автомобили, предприятия и др. В белия дроб на непушачите обаче той е нула или е много малко. При пушачите е в далеч по-голямо количество. Той е агресивен газ и стойностите му варират между 7 и 20. Той измества кислорода и вместо него в тъканите постъпва въглероден оксид, който образува различни вредни съединения”, обяснява д-р Ангелина Вурдова, шеф на дирекция „Опазване на общественото здраве”.

Първият преглед ориентира лекаря колко време пуши пациентът, по колко цигари на ден, кога най-често се поражда желание да запали. След това се прави така нареченият тест на Фагерстрьом. Степента на зависимост се отчита в точки в скала до 14. Качат ли се над 10, това означават, че човек е силно пристрастен.

Апаратът измерва моментното състояние. Ако човек не е пушил ден или два, количеството въглероден оксид ще е по-малко. Ако обаче е запалил цигара преди 15 мин., ще е по- високо, каза д-р Вурдова. Прави се индивидуална програма за отказване от цигарите. Всеки може да търси помощ толкова често, колкото има нужда.

„Някои пациенти дори искат да разговаряме по телефона. Други идват само веднъж и след това успяват да преодолеят влечението си към цигарите. Има, разбира се, и такива, които търсят лекарска подкрепа в продължение на 3 месеца. През цялото това време ние стриктно следим количеството въглероден диоксид в дроба на пациента. Защото той е основен ориентир дали е намалил или спрял цигарите”, обяснява д-р Вурдова.

Ако допреди няколко години децата палеха първите цигари на 13-14 г., то сега пропушват на 10, алармират специалистите. Вследствие на това се увеличават случаите на хипертония в ранна възраст и тя се открива при младежи на 15 и 16 г.

Няма коментари: