ЗДРАВНИ НОВИНИ

ЗДРАВЕ Headline Animator

Борисов: Който философства, да си върви !

Официална стенограма от заседанието на Министерски съвет на 25 март

Как министрите приеха постановлението за заплатите в бюджетните организации и дейностиБойко Борисов: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Симеон Дянков: Предлагам тази точка да я приемем на вносител. Министър Дончев е събрал коментари от всички министерства и тези коментари да влязат в това проектопостановление.

Томислав Дончев: Няма да изчитам детайлно целия текст - всички го имате. Основната интервенция е по отношение на Приложение №8, където са изредени институциите, които имат право на допълнително възнаграждение, като е добавена трета колона, която характеризира източника на допълнителното възнаграждение. Както виждате в над две трети от случаите то е за сметка на самата оперативна програма "Техническа помощ" или за сметка на оста "Техническа помощ" в оперативните програми.

Това е накратко.

Обсъдили сме го много детайлно с вицепремиера Дянков. Мисля, че това е добрият вариант с оглед от една страна да гарантираме максимално икономично разходване на бюджетните ресурси и от друга страна да съхраним чисто човешкия капацитет, който има в тези звена.

Цветан Цветанов: Искам да уточним дали влиза АФКОС в Приложение №8. Това е звеното за контакт с ОЛАФ и всичко, което идва като сигнал, започва разследването.

Симеон Дянков: Включено е в проектопостановлението.

Бойко Борисов: И, както сме се разбрали: заплатите в агенции, в болници, във всички звена да бъдат под моята заплата и съответно на ресорния министър. Няма логика агенция в едно министерство и директорът й да получава повече, отколкото самият министър.

Приемаме точка 22 на вносител.

В тази връзка, министър Нанев, още днес спусни едно указание. Изясних си как шефовете на държавни болници взимат много пари. Вие им изпращате парите без никакви указания как да ги харчат и те си правят съответно най-голямата заплата на началника и на тези около него и след това останалите - на персонала. Няма никъде указания за таван. Те са си сложили едно 5 хиляди лева таван!

Божидар Нанев: Има методика на търговски дружества, които с в държавата и тази методика сега ще бъде преработена допълнително.

Бойко Борисов: Колеги, сега означава днес. След един месец или след два месеца ще е късно вече да режем и да намаляваме и да пестим.

Божидар Нанев: Освен това те са търговски дружества, които получават пари от Националната каса. И техният приход е обвързан.

Бойко Борисов: А Националната каса не може ли тя да даде указание? Може разбира се!

Не философствайте. Днес дайте указание това да се прекрати!

След месец, след два умуване, стратегии - не ми се слуша!

От днес е много ясна директивата, която съм дал: заплатите - под моята и под заплатата на съответния министър.

Който не се съобразява или иска да философства - дали е шеф на болница, дали е на шеф на каквото и да е - да си заминава веднага щом са му малко парите!

Днес трябва да режем разходи на държавата. Днес, а не утре!

Цветан Цветанов: Колеги, в някои болници има протоколни средства по 30-40 хиляди лева! И това са само за обяд и за вечери, което според мен е недопустимо.

Аз не зная някой от министрите да има протоколни в такъв размер. Сигурно и на министър-председателя протоколните му са по-малко, а и едва ли той е направил злоупотреба, за да не си плати някъде, където отива да обядва. А други обядват с фактури, които просто си ги осчетоводяват без никакъв проблем и са с арогантно поведение, което дразни както обикновения персонал, така и всички други.

Бойко Борисов: Колега Цветанов, не е луд, който яде баницата, а който му я дава!

Има ли наредба, има ли наше разпореждане, което да регламентира това!? Няма. За това днес да бъдат отрегулирани по всички министерства със съответни вътрешно ведомствени документи.

Да, ще ви се сърдят, че сте лоши - никой не обича да му се намалява заплатата. Но никъде няма такива заплати. И в частния сектор в момента режат много заплати и абсолютно основателно питат какво прави държавата в това отношение.

Разбрахме се!

Приемаме точката така, както се разбрахме.

zdrave.net

Няма коментари: