ЗДРАВНИ НОВИНИ

ЗДРАВЕ Headline Animator

Въведен е задължителен стандарт при изследване на карцинома на млечната жлеза, според доц. Анна Михова


София. Въведен е задължителен стандарт в практическото изпълнение и отчитане на процедурите при изследване на карцинома на млечната жлеза. Това каза за Агенция Фокус доц. Анна Михова - началник на лабораторията по патоморфология при Военномедицинска академия (ВМА). Всички пациенти ще преминават през имунохистохимичния метод на изследване, като така ще бъдат избегнати грешки, в резултат на които има опасност жените да получат неправилна терапия, без тя да е необходима и да изпитат неблагоприятните странични ефекти от нея. Този стандарт е необходим във всички области на медицината, за всяка процедура, защото нестандартното провеждане на каквато и да е процедура носи огромен риск, добави доц. Михова.
С включването в стандарта на цялата имунохистохимична реакция и отчитането й, всички, които извършват това могат да бъдат подложени на вътрешен, междулабораторен и външен контрол, който може да бъде осъществяван, както от други лаборатории, така и в чужбина.
Новият метод за диагностика на рак на млечната жлеза засега ще се прилага само в университетските болници, където има голям поток от болни с карцином на гърдата. Във Военномедицинска академия се проведе работна среща с патолози и лаборанти от цялата страна. Доц. Михова каза, че това е една необходима практическа среща за възможността специалистите прецизно да изпълняват имунохистохимичната реакция за изследване на естроген- прогестероновите рецептори и HER 2 експресията, като подчерта, че неточностите в отчитането са проблем в световен мащаб, а не само на българските патолози. Ние отговаряме на времето и уреждаме тези срещи, за да можем да постигнем най-добър ефект в точното отчитане, допълни тя.
Доц. Михова каза също, че във ВМА ще бъде създаден така наречения брест юнит, - единица, която е за диагностика и лечение на рака на гърдата при жената. Такива единици вече има в Института по онкология и в Александровска болница. Още с постъпването си в болнично заведение, пациентът ще се обслужва комплексно, като онкокомитет ще заседава предоперативно за типа на терапия, ако е необходима такава, последващата оперативна интервенция както и за необходимата след нея продължаваща терапия, допълни доц. Михова.
Валентина БОЖИЧКОВА

Няма коментари: