ЗДРАВНИ НОВИНИ

ЗДРАВЕ Headline Animator

500 лв. глоба, ако джипито не си вдига телефона..

Нова одитна агенция ще лови докторите нарушители9 Октомври, 2009
СИЛВИЯ НИКОЛОВА

Глобени доктори за изключен телефон засега няма.

От 100 до 500 лева глоба ще отнася занапред джипи, което не си вдига телефона, независимо дали е в работно, или в извънработно време. Санкцията ще важи дори ако пациентът го потърси нощем или в почивните дни, а той не пожелае да разговаря с него, предвижда проект за изменение в Закона за здравното осигуряване, което председателят на здравната комисия в парламента вече внесе в деловодството на Народното събрание. Ако обаче докторът е регистриран като юридическо лице, тоест работи в групова практика със свои колеги, санкцията е от 1000 до 3000 лева. При повторни нарушения за индивидуална или групова практика глобите скачат съответно от 500 до 3000 и от 2000 до 5000 лева.

Първоначалният вариант на санкциите в проекта бяха

далеч по-строги

За джипи с изключен телефон глобата бе от 500 до 5000 лв., а за такъв в групова практика - от 5000 до 10 000 лева. Те обаче бяха намалени след дискусия на бъдещия документ със съсловието преди няколко дни.

Оплакванията хората могат да правят в здравната каса, районните центрове по здравеопазване или да подават жалбите си в Министерството на здравеопазването, както и досега.

Ако доктор прегледа болния през пръсти или си позволи да му спести част от лечение, също ще има санкции. Глобите за такова провинение са от 100 до 500 лева, ако той е регистриран като физическо лице, а ако е едноличен търговец или юридическо лице, санкцията е от 1000 до 5000 лева. При

повторно

нарушение

сумите скачат съответно от 500 до 1000 и от 2000 до 5000 лева.

Занапред докторите ще бъдат глобявани, ако закъснеят за работа дори ако работят в частни кабинети, но имат договор със здравната каса. За всяко нарушение на графика за преглед на пациенти се предвиждат от 100 до 500 лв. за физическите лица и от 500 до 1000 лв. за физическите лица и едноличните търговци.

В бъдеще самоосигуряващите се, каквито са художниците, музикантите, консултанти и адвокати например, ще бъдат задължени да подават всеки месец декларация в НАП за внесени здравни осигуровки. За пропуск глобата е от 500 до 1000 лв., а за повторен пропуск - от 1000 до 3000 лева.

Нова агенция "Медицински одит" ще следи най-строго как лекарите изпълняват задълженията си.

Няма коментари: