ЗДРАВНИ НОВИНИ

ЗДРАВЕ Headline Animator

Аспиринът – все още подценяван в сърдечната профилактика..

zdrave.net, Невена Попова

Само 25% от хората с много висок риск от инфаркт получават от личния си лекар препоръка да приемат аспирин като средство за превенция срещу остри коронарни инциденти, бе съобщено по време на дискусиите на „Училище Кардиология 2009”, което се проведе през уикенда в курорта „Златни пясъци” край Варна. Есенното издание на училището тази година е посветено на 110-та годишнина от въвеждането на аспирин на лекарствения пазар през 1899 г. от фирмата „Байер”.

През последните години в света са натрупани убедителни данни от многобройни международни проучвания, доказващи реалния протективен ефект на аспирина не само във вторичната, но и в първичната профилактика на сърдечносъдовите заболявания. Прилагането му може да намали риска от първи инфаркт с 30% и да редуцира комбинирания риск от инфаркт, мозъчен инсулт и съдова смърт до 21%, подчертаха специалистите и добавиха, че оптималната дневна доза, прилагана с превантивна цел е 100 мг, а не 325 мг или 500 мг. В практиката все повече се използват нискодозираните гастрорезистентни форми на ентеросолвентен аспирин. За съжаление, по последни данни у нас делът на употребяващите този вид е едва 23%. По-голямата част от хората приемат ненужно високи дози или неподходящи за дълготрайно приложение форми, е друга немаловажна тенденция.

Подчертано бе, че в цял свят се работи активно върху изследвания на нови, неразгадани досега възможности на аспирина. Така например, според завършило неотдавна проучване, ниски дози ацетилсалицилова киселина, приложени вечер, водят до намаляване на стойностите на артериалното налягане при пациенти, дефинирани като прехипертоници.

Молекулярните основи на аспириновата терапия и възможностите на различните видове лекарствени форми на медикамента бяха сред най-дискутираните теми на форума. Клиничното приложение на аспирина фокусира вниманието на участниците върху различни аспекти на темата, сред които се откроиха проблемите на органната токсичност и алергичните реакции, както и аспириновата резистентност и методите за нейната оценка. Особено внимание бе отделено на периоперативното поведение при хирургични пациенти, получаващи аспирин и неоснователните страхове, водещи до немотивирано спиране на приема в периода преди и след интервенция.

Повече от 100 кардиолози от специализираната извънболнична медицинска помощ взеха участие в „Училище Кардиология 2009”, лектори бяха водещи университетски специалисти от Националната кардиологична болница и Медицинските университети в София и страната.

Няма коментари: