ЗДРАВНИ НОВИНИ

ЗДРАВЕ Headline Animator

Промени в структурата и управлението на НЗОК замисля правителството


Трябва да се направят законодателни промени в структурата и управлението на Националната здравноосигурителна каса. Това каза на извънредна пресконференция министърът на здравеопазването Божидар Нанев. Промяната трябва да редуцира броя на хората, които сега са 54 човека и да се направи така, че да се носи персонална отговорност.

Законодателните промени се налагат, за да може да бъде преодолян дефицита в Националната здравноосигурителната каса, който към момента е около 130 млн. лева плюс още 70 млн. за разходи до края на годината. По думите на здравния министър трябва да се предприемат незабавни и категорични мерки за стабилизиране на системата без обаче това да е за сметка на качеството и достъпа до медицинската помощ. Ръководството на здравната каса трябва да е в пряка връзка с изпълнителната власт.

Божидар Нанев - министър на здравеопазването: "Това, което ще предложим, ще наподобява надзорния съвет на Национално здравния осигурителен институт".

В Позитивния лекарствен списък са заложени широка гама медикаменти и това е добре, но не са предвидени средства в бюджета за тях, алармира здравния министър. В резултат се очертава дефицит от 350 млн. лева за следващата година.

Божидар Нанев - министър на здравеопазването: "Тоест направен е отново един популистки акт, без да има пари се залага разход за лекарства които хората по принцип имат нужда от тях".

Към дефицита в Министерството на здравеопазването се добавят още 150 млн. лева, заради разходите до края на годината. Здравният министър посочи още причини за проблема - липсата на преструктуриране в болничната помощ, влошеното качество на болничната помощ, нерагламентираните плащания.

Сериозна причина за бюджетния дефицит е и големият брой здравно неосигурени лица, които са над 1 млн. души и затова също ще трябва законодателна промяна, с която драстично да се намалят здравно неосигурените граждани. Министър Нанев смята, че здравната осигуровка трябва да се третира като данък, който сме длъжни да плащаме./bnt.bg
Автор: Явор Симов

Няма коментари: