ЗДРАВНИ НОВИНИ

ЗДРАВЕ Headline Animator

Може ли да се умре от страх ?


„Умирам от страх”- колко пъти сте произнасяли тази фраза или пък сте я чували от близък човек! Може ли наистина да се умре от страх?
Медицинската практика показва, че в екстремни ситуации хората действително могат да получат разрив на сърцето. Под влиянието на страха възниква така наречения рефлекс за „бягство” или за „сражение”. Именно той осигурява оцеляването при критични обстоятелства. Целият организъм започва да работи с повишена интензивност. За привеждането на организма в такова състояние на „бойна готовност” е отговорен адреналинът. Той се разпространява бързо в организма и въздейства на нервната система. Но в големи количества е вреден за тялото и може да увреди основни вътрешни органи.
Най-често причината за „смърт от страх” е нарушение в работата на сърцето, към което първо се насочва произведеният адреналин. Под негово въздействие в клетките проникват калиеви йони, които на свой ред заставят сърцето да се съкращава по-интензивно. Ако количеството адреналин е твърде голямо, се появява лация – патологично по своя характер сърцебиене. Ако ритъмът не се нормализира своевременно- това може да стане причина за смърт.
Така че, страховете ни не са безообидни и не са за пренебрегване.

Няма коментари: