ЗДРАВНИ НОВИНИ

ЗДРАВЕ Headline Animator

Пулсът говори за характера ни?

Внимателното изследване на показателите на пулса дават ценна информация за характера на човека.


Според американски психолози, пулсът на детето може да предскаже особеностите на поведението на човека в неговия по-нататъшен живот. Ниската честота на пулса в спокойно състояние се проявява по-късно с появата на агресивни черти в характера.
Според една от хипотезите,

потвърдени от новото изследване, забавеният сърдечен ритъм свидетелства за намалена активност на главния мозък, а една агресивна постъпка може да изведе организма от това състояние.
Според друго мнение, слабият пулс може да бъде свидетелство за ниско ниво на страх от наказание за извършена лоша постъпка.
Засега това са само предположения и учените нямат доказателства за връзката между честотата на пулса и склонността към асоциални постъпки, но статистиката е недвусмислена, съобщава ВВС.

Няма коментари: