ЗДРАВНИ НОВИНИ

ЗДРАВЕ Headline Animator

Как да разрешаваме конфликтите по позитивен начин?

Конфликтът е нормална и дори полезна част от взаимоотношенията между хората. В края на краищата двама души няма как да са на едно и също мнение винаги и за всичко. Тъй като конфликтите са неизбежни, е от изключителна важност да се научим да се справяме с тях по един здрав начин.
Управлението и справянето с конфликтите изисква емоционална зрялост, самоконтрол и емпатия. Това може да е сложен, обезсърчаващ и дори плашещ процес. Можете да се подсигурите, че процесът е възможно най-позитивен като се придържате към следващите насоки за разрешаване на конфликти:
- Превърнете взаимоотношенията в свой приоритет. Поддържането и подсилването на връзката трябва да са винаги на първо място, а не "спечелването" на спора. Отнасяйте се с уважение към другия човек и зачитайте неговата или нейната гледна точка.
- Фокусирайте се върху настоящето. Ако още се държите за стари оскърбления и негодувания, способността ви да видите реалността в текущата ситуация ще намалее. Вместо да гледате към миналото и да приписвате вина, се фокусирайте върху това, което можете да направите тук и сега, за да разрешите проблема.
- Избирайте битките си. Конфликтите понякога са продължителни, затова е важно да обмислите дали въпросът наистина си заслужава времето и енергията ви. Може би няма да искате да се откажете от място за паркиране, ако сте обикаляли вече 15 минути, но, ако има десетки свободни места, не си заслужава да спорите за някое конкретно.
- Бъдете склонни да прощавате. Разрешаването на конфликтите е невъзможно, ако не сте склонни или способни да простите. Решението е в това да осъзнаете импулса да наказвате, който никога не може да компенсира загубите и само засилва раните като изпива и изтощава живота ни.
- Знайте кога да се откажете от нещо. Ако не можете да стигнете до съгласие, се съгласете с това, че просто не сте съгласни един с друг. Нужни са двама души, за да продължи един спор. Ако конфликтът достига до задънена улица, можете да изберете да се откажете от него и да продължите напред.
Способността да се справяте и да разрешавате успешно конфликти зависи от четири ключови умения. Заедно, тези четири умения формират пето, което е по-голямо от сумата на съставните си части: способността да се справяте с конфликтите с лекота и да разрешавате проблемите, свързани с различията, по начин, който създава доверие и сигурност.
1: Научете се бързо да се освобождавате от стреса.
Способността да оставате спокойни и фокусирани при напрегнати ситуации е съществен аспект от разрешаването на конфликти. Ако не знаете как да останете съсредоточени и как да се контролирате, може при предизвикателни ситуации да станете свръхемоционални. Най-добрият начин бързо и сигурно да се освободите от стреса е чрез сетивата: чрез гледки, звуци, докосвания, вкусове и миризми. Но всяка личност реагира различно на сензорна информация, затова трябва да откриете нещата, които успокояват вас.
2: Разпознавайте и управлявайте емоциите си.
Осъзнаването на емоциите е ключът към това да разбирате себе си и другите. Ако не знаете как се чувствате или защо се чувствате по този начин, няма да сте способни да комуникирате ефективно или да изглаждате разногласията. Въпреки че може да ви изглежда лесно това да разпознавате емоциите си, много хора пренебрегват или опитват да потиснат силните емоции като гняв, тъга и страх. Но способността да се справяте с конфликтите зависи от това да сте свързани с тези чувства. Ако се страхувате от силните емоции или ако наблягате върху откриването на строго рационални решения, способността ви да се справяте с различията ще се разклати.
3: Подобрете невербалните си умения за комуникация.
Най-важната информация, която се обменя по време на конфликти и спорове, е невербална. Невербалната комуникация включва очния контакт, лицевата експресия, тона на гласа, позата, мимиките и жестовете. Когато сте насред конфликт, внимателното наблюдаване на невербалните сигнали на другия човек мож . да ви помогне да разберете какво в действителност той казва, да отговорите по начин, който вдъхва доверие, и да стигнете до основата на проблема. Обикновените невербални сигнали като спокойния тон на гласа, насърчителния допир или загрижената лицева експресия могат да ви помогнат много при потушаването на разгорещен конфликт.
4: Използвайте хумор и игра, за да се справите с предизвикателствата.
Можете да избегнете много конфронтации и да разрешите много спорове и разногласия като общувате по весел и игрив начин. Хуморът може да ви помогне да кажете неща, които иначе биха ви били трудни за изразяване и биха засегнали човека отсреща. И все пак важно е да се смеете с другия човек, а не на него. Когато хуморът и играта се използват за понижаване на напрежението и гнева, за премисляне на проблема и за поглеждане на ситуацията отстрани, конфликтът всъщност може да се превърне във възможност за по-добра връзка и интимност между двете страни.
Основни правила за справедливо водене на конфликт:
- Останете спокойни. Опитайте се да не реагирате свръхемоционално в сложни ситуации. Оставяйки спокойни, ще ви бъде по-лесно да накарате другите да обмислят гледната ви точка.
- Изразявайте чувствата си с думи, не с действия. Ако кажете на някого директно и честно как се чувствате, това е много силна форма на комуникация. Ако започнете да се чувствате толкова гневни или разстроени, че усетите, че почвате да губите контрол, вземете си минутка и направете нещо, за да се почувствате по-стабилно.
- Бъдете конкретни за нещата, които ви притесняват. Неопределените оплаквания са трудни за обясняване и отстояване.
- Занимавайте се само с един въпрос. Не намесвайте други теми преди текущата да е изцяло обсъдена. Това ви помага да избегнете ефекта на "кухненската мивка", при който хората изстрелват всичките си оплаквания един от друг без да позволяват да се стигне до разрешение на което и да е от тях.
- Без удари под кръста. Ако нападате области, в които човекът срещу вас е чувствителен, това създава атмосфера на недоверие, гняв и уязвимост.
- Избягвайте обвиненията. Обвиненията ще накарат човекът срещу вас за започне да се защитава. Вместо това говорете за това как нечии действия са ви накарали да се почувствате.
- Не обобщавайте. Избягвайте думи като "никога" и "винаги". Преувеличаването или измислянето на някакво оплакване ще попречат на наистина ключовите въпроси да излязат на повърхността. Придържайте се към фактите и към своите чувства честно.
- Не оставяйте нещата да се натрупат. Натрупването на много поводи за недоволство и наранени чувства с времето е вредно. Почти невъзможно е да се справите с безкрайни стари проблеми, за които интерпретациите между двете страни могат да се различават. Опитвайте се да се справите с проблемите веднага щом възникнат.
- Избягвайте мълчанието. Когато един човек замълчи и спре да отговаря на другия, в резултат на това се пораждат гняв и разстройване. Позитивните резултати могат да бъдат постигнати само с двустранна комуникация.


Няма коментари: