ЗДРАВНИ НОВИНИ

ЗДРАВЕ Headline Animator

Българите най-недоволни и от живота си, и от медицинското обслужване

Само 22% от българите смятат, че медицинското обслужване в страната ни е добро, а 74% го определят като много лошо. По този показател страната ни попада на последното място в проучване на „Евробарометър”, което изследва социалния климат и субективното благосъстояние на гражданите в 27-те държави-членки. То е проведено в периода май – юни 2009 г.

Резултатите сочат, че 60% от гражданите на ЕС смятат, че медицинското обслужване в страната им е добро, а според 12% е много добро. Една трета го определят като лошо, а 8% - като много лошо. Цифрите показват, че здравеопазването е една от най-позитивно възприеманите публични политики в Европа. Това е така в Белгия, където 93% от населението е доволно от медицинското обслужване, следвана от Холандия и Австрия с 90%, Люксембург с 86% и Великобритания с 85%. У нас обаче недоволните са мнозинство – 74%. Същото се отнася за северната ни съседка Румъния със 71% недоволни, Унгария с 65%, Полша с 60% недоволни от здравните услуги.

Повечето европейци (45%) смятат, че през последните пет години няма съществена разлика в нивото на медицинското обслужване в страната им. Според 39% то се е влошило, а според 12% се е подобрило. У нас 49% от българите са на мнение, че медицинското обслужване се е влошило през последната петилетка и само 6 на сто мислят, че то се е подобрило. По този показател все пак не сме най-зле – в Германия и Унгария например 65% от населението смятат, че здравните услуги стават по-лоши.

В сравнение с останалите държави-членки на ЕС, групата на онези, които не знаят дали през следващата година да очакват същото, по-лошо или по-добро медицинско обслужване е най-многобройна в България – 10 на сто от населението. 57% все пак очакват здравните услуги да останат на сегашното си ниво, 25% - да се влошат, и 8% - да станат по-добри в следващите 12 месеца.

Четирима от пет европейци са доволни от живота, който водят, а около една пета – 22% - са даже много доволни. Едва 4% са много недоволните. В същото време докладът отчита съществени различия между отделните държави. Макар и с известни изключения, може да се постави географска граница между Северно и Източноевропейските държави. Най-доволни от живота си са гражданите на Дания (98%), Финландия (96%), Швеция и Холандия (по 95%). На обратния полюс са гражадните на България, Гърция и Унгария, където съответно 56% и 51% (за последните две) са недоволни от живота, който водят. Освен това, 46% от българите смятат, че ситуацията се е влошила през последните пет години, сочат данните на „Евростат”.

zdrave.net

Няма коментари: