ЗДРАВНИ НОВИНИ

ЗДРАВЕ Headline Animator

ЕС одобри електронните ни здравни картони


Електронните здравни картони и електронният здравен портал, които ще заменят от септември амбулаторните листа и медицинските журнали, са най-подробните и добре направени в страните от Евросъюза.

Те са отличени с Европейската награда за публичния сектор за най-добра практика в предоставянето на публични услуги, съобщиха от Министерството на държавната администрация и административната реформа вчера. Отличието се присъжда от Европейския институт по публична администрация в Маастрихт.

40 000 държавни служители ще имат електронни здравни картони от есента. В тях ще бъдат вкарани всички техни прегледи, заболявания, предписани медикаменти, измервания, имунизации и заболявания, лекарствата, които са им изписвани, и дори рентгеновите им снимки.

Няма коментари: