ЗДРАВНИ НОВИНИ

ЗДРАВЕ Headline Animator

Позитивен лекарствен списък

Днес 31 май 2009г. НЗОК обяви на сайта си списък на лекарства за домашно лечение, за които ще заплаща напълно или частично от 01 юни 2009г., изготвен в съотвествие с Приложение № 1 на Позитивен лекарствен списък, публикуван на интернет страницата на Комисията по Позитивен лекарствен списък на 30 май 2009г., 12.00 часа .

Списъка с лекарствата с намаление-може да изтеглите оттук

Няма коментари: