ЗДРАВНИ НОВИНИ

ЗДРАВЕ Headline Animator

Цветовете влияят на нашите мисли и поведение..


В Индия лечението с цветове се практикува от древни времена. Изкуствени източници на светлина тогава е нямало. Затова се използвали слънчевите лъчи, като на пътя им към човешкото тяло се поставяли цветни стъкла.
Цветът влияе на нашите мисли, поведение в обществото, здравето и взаимоотношенията между хората. Езикът на цвета, когато стане разбираем за човека, може да обясни много и да реши редица проблеми. С помощта на тези знания човек става по-мъдър, укрепва здравето си и се освобождава от неразположенията си.

В древна Индия лечението с цветове се е практикувало от незапомнени времена. Изкуствени източници на светлина в общоприетия смисъл, разбира се, тогава е нямало. Затова се използвали слънчевите лъчи, като на пътя им към човешкото тяло се поставяли цветни стъкла или оцветени тъкани.

В Европа научното изследване на лечебния ефект на цветовото въздействие започнало едва в средата на ХІХ-ти век и е свързано с имената на френските медици Пото, Жуар, Поег и Плезантон. Техните изследвания привлекли вниманието на европейските лекари с най-различни специалности. И днес интересът към цветотерапията не стихва, като изследванията в тази насока продължават.
obektiv.info

Няма коментари: